Turniej 11 listopada Poprzedni wpis Zabawa Mikołajkowa dla... Następny wpis Sprzedaż kart wjazdowych

Turniej 11 listopada

WYNIKI LOSOWANIA TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

 • MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT
 • MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 45 LAT
 • KOBIETY

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE DO BIURA PRZY BALONIE.

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE DO BIURA PRZY BALONIE.

 

 

11 Listopada 2019 na kortach klubu AM Tenis odbędzie się otwarty turniej tenisowy.
Zapraszamy dorosłych amatorów tenisa na nasze korty przy ul. Marymonckiej 34 na terenie AWF.

Kategorie

Turniej rozegramy w 3 kategoriach – dla dorosłych:
– Kobiety Open
– Mężczyźni do 45 lat (urodzeni 1974 i młodsi)
– Mężczyźni 45+ (urodzeni 1973 i starsi)

Zapisy i losowanie

Zgłoszenia na turniej przyjmowane będą drogą mailową na adres: biuro@amtenis.pl do północy 8 listopada. W celu jak najlepszej organizacji turnieju zgłoszenie się drogą mailową w wyznaczonym terminie jest warunkiem wzięcia udziału w turnieju.

Termin

11 listopada 2019 (poniedziałek)

Miejsce i czas rozgrywania

Korty Klubu AM Tenis przy ul. Marymonckiej 34 na terenie AWF

O godzinie rozpoczęcia turnieju (między 8:00 a 12:00 w zależności od liczby zgłoszeń) poinformujemy w niedzielę, dzień przed turniejem.
Informacje o wynikach losowania przekażemy uczestnikom drogą mailową. Będzie można je uzyskać również w sobotę po godzinie 10:00 pod numerem: 662 872 616.

Turniej odbędzie się na obiekcie zadaszonym bez względu na pogodę.

Udział w turnieju jest bezpłatny.

 

Turniej organizowany jest przy współpracy i dofinansowaniu Urzędu Dzielnicy Bielany.

 

 

Regulamin Turnieju 11 Listopada

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W AMATORSKIM TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO

Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 1. Turniej odbywa się 11 listopada 2019 roku na kortach ziemnych A.M.Tenis na AWF Warszawa, Marymoncka 34, w godzinach 8.00.-20.00.
 2. Organizatorem jest Urząd Dzielnicy Bielany a wykonawcą Fundacja AM Tenis. Wykonawca zapewnia sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów, obsługę sędziowską i techniczną, apteczkę pierwszej pomocy, drobny poczęstunek. Organizator będzie miał ubezpieczenie OC. Sędzią Turnieju jest Marek Harasimowicz.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, amatorsko uprawiające tenisa ziemnego (nigdy nie będący na listach klasyfikacyjnych PZT). Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne.
 4. Organizator zastrzega ograniczoną liczbę miejsc, tj. 24 mężczyzn do 45 lat (urodzeni 1974 i młodsi), 24 mężczyzn powyżej 45 lat (urodzeni 1973 i starsi), 16 kobiet. Decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń.
 5. Chętni do udziału w Turnieju zgłaszają drogą mailową (biuro@amtenis.pl) do 8 listopada 2019 włącznie, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie i upublicznianie ich danych osobistych na potrzeby rozgrywania turnieju. Potwierdzeniem uczestnictwa w Turnieju jest mailowa odpowiedź zwrotna, którą wraz z Regulaminem wysyła Organizator. Uczestnicy na miejscu podpisują osobistą zgodę na udział w turnieju sportowo-rekreacyjnym oraz grę w hali pneumatycznej.
 6. Weryfikacja i losowanie odbywa się na kortach A.M.Tenis, 9 listopada 2019 o godzinie 10.00. Wyniki losowania i kolejność gier będzie dostępna pod telefonem 662 872 616 po losowaniu.
 7. Turnieje w 3 kategoriach (kobiety, mężczyźni do 45 lat, mężczyźni powyżej 45 lat) odbywają się systemem pucharowym (przegrywający odpada) a mecze trwają do 7 gemów, przy stanie 6:6 – rozstrzygający tiebreak.
 8. Sędziowanie meczów odbywa się samodzielnie w duchu amatorskiego fair-play, sporne sytuacje rozstrzyga sędzia.
 9. Dla 4 czołowych miejsc w każdej kategorii przewidziane są trofea (puchary, dyplomy, medale).
 10. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do posiadania stroju sportowego, przestrzegania regulaminu kortów, w tym całkowitego zakazu spożywania alkoholu i palenia na obiekcie A.M.Tenis.
 11. Administratorem danych osobowych jest Fundacja AM Tenis. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Turnieju.

 

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
mail: biuro@amtenis.pl
telefon: 662 872 616

icon-sunny
Korty kryte 1-8 dostępne