SZKOLENIA GRUPOWE

Szkolenie grupowe 2019/2020

Zapraszamy na grupowe treningi tenisowe z wykwalifikowanymi instruktorami i trenerami. Zajęcia grupowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat.

Każde zajęcia:

  • Organizowane są w małych grupach, które liczą maksymalnie 4 osoby.
  • Trwają 1 godzinę zegarową.
  • Odbywają się od poniedziałku do soboty,
  • Wybór dni dostosowany jest do Państwa preferencji.

Ceny i system opłat

Cena jednych zajęć:

w grupie 4 osobowej – 50 zł
w grupie 3 osobowej – 60 zł

Wysokość opłaty wynika z liczby zaplanowanych zajęć w danym miesiącu.

TABELA OPŁAT ZA SZKOLENIE GRUPOWE 2019/20

ponie- działek wtorek środa czwartek piątek sobota
4os 3os 4os 3os 4os 3os 4os 3os 4os 3os 4os 3os
wrzesień 200 240 150 180 150 180 200 240 200 240 200 240
październik 200 240 250 300 250 300 250 300 200 240 200 240
listopad 150 180 200 240 200 240 200 240 200 240 200 240
grudzień 150 180 150 180 150 180 150 180 150 180 150 180
styczeń 150 180 200 240 200 240 250 300 250 300 200 240
luty 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120
marzec 250 300 250 300 200 240 200 240 200 240 200 240
kwiecień 150 180 150 180 200 240 200 240 150 180 150 180
maj 200 240 200 240 200 240 200 240 200 240 200 240
czerwiec 200 240 200 240 200 240 150 180 150 180 100 120

 

Dodatkowo we wrześniu należy wpłacić kaucję w wysokości opłaty czerwcowej.

Jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć (powiadomienie o rezygnacji musi zostać dokonane przed rozpoczęciem następnego miesiąca, a poprzedni miesiąc musi być opłacony).

W przypadku kontynuacji zajęć jest traktowana jako opłata za zajęcia w czerwcu.

Wpłaty

Fundacja AM TENIS
73 1020 1026 0000 1102 0261 0905
treść:  nazwisko ucznia i miesiąc, za który jest wpłata

Wpłat należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca, przelewem na konto FUNDACJI AM TENIS.
Osoby uiszczające wpłaty po terminie zostaną obciążone dodatkowo kosztami operacyjnymi w wysokości 10%.

Nieobecności

Umożliwiamy odrobienie nieobecności na zajęciach.

Żeby skorzystać z tej możliwości należy posiadać aktywne konto w Panelu Ucznia

  • zgłosić nieobecność dziecka najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami
  • wyszukać dogodny termin i dokonać akceptacji

Odrabianie jest możliwe do końca bieżącego roku szkoleniowego i może odbyć się w innej grupie i innego trenera.

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania nieobecności w związku z np. wycieczkami klasowymi, wyjazdami rodzinnymi itp. Nie ma ograniczenia czasowego dla zgłoszeń tzn. już we wrześniu można zgłaszać nieobecności do końca bieżącego roku szkoleniowego.

AM TENIS nie gwarantuje możliwości odrobienia wszystkich opuszczonych zajęć. Za zajęcia opuszczone przez ucznia nie zwracamy pieniędzy. Zajęcia nie odrobione nie przechodzą na kolejny rok szkoleniowy.

PANEL UCZNIA

zaloguj się do panelu ucznia

Dostęp do Panelu Ucznia otrzymacie Państwo mailem po zapisaniu dziecka do grupy.

Warunki pogodowe / Dni deszczowe

W miesiącach maj, czerwiec i wrzesień ze względu na deszcz niektóre z zajęć mogą zostać odwołane. Za te zajęcia nie pobieramy opłat. Zajęcia, które trwały ponad 30 minut, uznajemy za odbyte. Raport o aktualnej przydatności kortów do gry znajduje się na stronie głównej

Kalendarz zajęć:

W sezonie 2019/2020 zajęcia odbywają się w dniach:

Wrzesień 5-30
Październik 1-31
Listopad 4-30 bez 11-go
Grudzień 1-21
Styczeń 2-31 bez 6-go

Luty 1-7 i 24-29
Marzec 1-31
Kwiecień 1-9 i 15-28
Maj 4-31
Czerwiec 1-10 i 15-26

icon-sunny
Korty kryte 1-8 dostępne