PRZEDSZKOLE TENISOWE

Przedszkole tenisowe

Przedszkole tenisowe przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zajęcia przeprowadzane są w formie zabaw i konkursów przez instruktorów tenisa, doświadczone animatorki.

Każde zajęcia:

  • Organizowane są w grupach, które liczą maksymalnie 12 dzieci pod opieką 2 instruktorek
  • Zajęcia prowadzone są na Hali przez cały rok (kort nr 8)
  • 60 minut wspaniałej zabawy
  • Odbywają się we wtorki i w soboty

Ceny i system opłat

Cena jednych zajęć to 30 zł.

Opłaty za zajęcia uiszcza się w dwóch semestralnych ratach, w wysokości zależnej od liczby zajęć w danym semestrze.

5 powodów, aby wybrać Przedszkole Tenisowe AM TENIS

  • opiekuńcza, doświadczona i wykwalifikowana kadra,
  • możliwość przyjścia na pierwsze zajęcia „na próbę”,
  • przyjazne, kolorowe wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć mini tenisa,
  • możliwość bezpłatnego wypożyczania rakietek na zajęcia,
  • możliwość odrobienia opuszczonych zajęć z inną grupą.

Stworzyliśmy specjalistyczny program, który kładzie nacisk na naukę funkcjonowania dziecka w grupie, rozwój ogólno-sprawnościowy oraz oswojenie z kortem i sprzętem tenisowym.

Ceny na rok 2019/2020

SEMESTR  I  (5 września – 31 stycznia)
wtorki  –  570 zł
soboty  –  570 zł

SEMESTR  II  (1 lutego – 26 czerwca)
wtorki  –  540 zł
soboty  –  450 zł

RABAT

50 PLN

Przy jednorazowej opłacie za cały rok z góry – zniżka 50 zł

Wpłaty

Fundacja AM TENIS
73 1020 1026 0000 1102 0261 0905
treść:  nazwisko ucznia i semestr, za który jest wpłata

Wpłat należy dokonywać do 15-tego dnia bieżącego miesiąca przelewem na konto  Fundacji AM TENIS.
Osoby uiszczające wpłaty po terminie zostaną obciążone dodatkowo kosztami operacyjnymi w wysokości 10%.

Kalendarz zajęć

W sezonie 2019/2020 zajęcia odbywają się w dniach:

Wrzesień 5-30
Październik 1-31
Listopad 4-30 bez 11-go
Grudzień 1-21
Styczeń 2-31 bez 6-go
Luty 1-7 i 24-29
Marzec 1-31
Kwiecień 1-9 i 15-28
Maj 4-31
Czerwiec 1-10 i 15-26

Dla wszystkich naszych Przedszkolaków organizujemy co roku bezpłatną zabawę Mikołajkową oraz dedykowane zajęcia na czerwcowym Pikniku Rodzinnym. Są to wspaniałe okazje do łagodnej rywalizacji i radosnej zabawy. Oczywiście z nagrodami !!!

icon-sunny
Korty kryte 1-8 dostępne