FUNDACJA AMTENIS

Celem Fundacji jest działalność w zakresie promocji sportu, zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, oświaty oraz kultury.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie klubu sportowego o nazwie Szkoła tenisa AM Tenis, zorganizowany klub sportowy (podzielony na grupy wiekowe i sekcje w zależności od stopnia zaawansowania), w którym mogą trenować dzieci i młodzież.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego,
 • przekazywanie porad i informacji o nawykach i zasadach dotyczących zdrowego trybu życia oraz zdrowego odżywiania się,
 • propagowanie gry w tenisa ziemnego jako sposobu na zdrowy styl życia wśród osób dorosłych, w szczególności seniorów,
 • tworzenie ducha uczciwego współzawodnictwa wśród trenujących dzieci i młodzieży,
 • krzewienie wartości fair play wśród osób uprawiających sport,
 • budowanie relacji pomiędzy trenującymi dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami bądź opiekunami,
 • upowszechnianie wiedzy o historii polskiego i światowego tenisa ziemnego,
 • wspieranie działalności dobroczynnej,
 • wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między osobami uprawiającymi sport.

Fundacja ponadto realizuje i wspiera:

 

 • organizowanie pokazowych zajęć tenisowych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie pikników i spotkań informacyjno-promocyjnych o tematyce tenisowej,
 • organizowanie turniejów dla członków klubu sportowego Szkoła tenisa AM Tenis,
 • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego,
 • uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Tenisowego czy innych organizacji uprawnionych do prowadzenia współzawodnictwa w zakresie tenisa ziemnego,
 • przyznawanie stypendiów sportowych – jednorazowych lub okresowych – dla utalentowanych dzieci i młodzieży,
 • organizowanie opieki medycznej i psychologicznej dla osób trenujących tenis ziemny,
 • organizowanie obozów i spotkań szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, profesjonalnych zawodników, instruktorów tenisa ziemnego i działaczy tenisa ziemnego.
icon-sunny
Korty kryte 1-8 dostępne